Träningsledarbevis

Örebro brukshundklubbs rutiner för utfärdandet av träningsledarbevis. 

  • Länk till ansökan finns på hemsidan. Utskrivna ansökningsformulär finns i klubbstugan.
  • Information om träningsledarbevis finner du via länken nedan på SBK’s hemsida
  • Medlem som vill ansöka om träningsledarbevis skriver ut/finns utskrivna i klubbstugan ochundertecknar denna samt lägger den i styrelsens brevlåda.
  • Träningsledarbevis utfärdas av någon som styrelsen har utsett och lämnas ut på klubben till de som ansökt enligt överenskommelse.
  • Vid frågor maila styrelse@orebrobk.nu

Ansökan om träningsledarbevis görs via denna wordfil

Läs mer om träningsledarbeviset här. Information kommer från Svenska Brukshundklubben.

Örebro brukshundklubb logga