Protokoll 2023

Medlemsmöten

Här kommer medlemsmötesprotokoll ut när de blivit justerade och inkommit till webmastern. Dessa läses i en ny flik på din skärmläsare och i formatet pdf. Är ca 4 medlemsmöten under ett år.  

 • Medlemsmöte nr 1
 • Medlemsmöte nr 2
 • Medlemsmöte nr 3 
 • Medlemsmöte nr 4

Styrelsemöten

Styrelsemöten sker ungefär en gång i månaden och läggs upp efter justering och inkommit till webmastern. 

 • Styrelseprotokoll nr 1
 • Styrelseprotokoll nr 2
 • Styrelseprotokoll nr 3
 • Styrelseprotokoll nr 4
 • Styrelseprotokoll nr 5
 • Styrelseprotokoll nr 6
 • Styrelseprotokoll nr 7
 • Styrelseprotokoll nr 8
 • Styrelseprotokoll nr 9
 • Styrelseprotokoll nr 10
 • Styrelseprotokoll nr 11
 • Styrelseprotokoll nr 12

Övriga protokoll

Årsmöte 2022