Protokoll 2022

Medlemsmöten

Styrelsemöten

Övriga protokoll

Årsmöte 2022

Årsmöteshandlingar 2022

Handlingarna från årsmötet den 13 februari 2022.
Årets pristagare firas vid senare tillfälle vid fysiskt möte.

Årsmöteshandlingar och styrelsens förslag till beslut:
Pkt 8, Dagordning
Pkt 09a, Verksamhetsberättelse 2021
(bilaga bilaga, ÖBK organisation 2021, har mailats ut till medlemmar via e-post, samt finns tillgänglig i klubbstugan)
Pkt 09b, Balansräkning
Pkt 09b, Resultaträkning
Pkt 09c, Revisorernas berättelse
Pkt 10, förslag: balanserat resultat + 26 959 kr överförs i ny räkning
Pkt 12a och 14, Mål och aktiviteter, verksamhetsplan 2022
Pkt 12b, Rambudget 2022
förslag, rambudget 2023 följer rambudget 2022
Pkt 12c, förslag, oförändrad lokal klubbavgift 2023
Pkt 15-16, Valberedningens förslag
Pkt 20, Handlingar till distriktsfullmäktige, se distriktets webbsida >>>