Patrullhundssektorn

Patrull är en gren där det förutom spår och lydnad ingår att hunden ska upptäcka luftvittring och ljud från människor inom ett begränsat område.

Hund och förare med erfarenhet av spårarbete har goda förutsättningar att prova patrull.

Hunden blir säkrare på att markera och följa ett spår samt att arbeta med vind- och ljudmarkering. Föraren får utveckla sin förmåga att läsa sin hund.

Läs mer om hur du tränar Patrull här.

Kontakt

Sektorns medlemmar
Sammankallande: Vakant
Epost: