Mötesprotokoll

Här hittar du klubbens mötesprotokoll från 2020 och framåt. Gå in under respektive år för att ta fram protokollen för det året. Saknas det protokoll kontakta styrelsen eller kolla i klubbstugan i en pärm. 

Medlemsmöte

 1. Medlemsmöte nr 1, 10 maj
 2. Medlemsmöte nr 2, 6 sep
 3. Medlemsmöte nr 3, 18 okt samt justering
 4. Medlemsmöte nr 4, 11 december

Styrelsemöte 

 1. Styrelseprotokoll nr 1
 2. Styrelseprotokoll nr 2
 3. Styrelseprotokoll nr 3, 8 februari
 4. Styrelseprotokoll nr 4
 5. Styrelseprotokoll nr 5, 1 mars
 6. Styrelseprotokoll nr 6, 5 april
 7. Styrelseprotokoll nr 7, 3 maj
 8. Styrelseprotokoll nr 8, 7 juni
 9. Styrelseprotokoll nr 9
 10. Styrelseprotokoll nr 10
 11. Styrelseprotokoll nr 11, 29 september
 12. Styrelseprotokoll nr 12, 9 oktober
 13. Styrelseprotokoll nr ? 
 14. Styrelseprotokoll nr ?, 1 november
 15. Styrelseprotokoll nr 15, 11 december
 16.  

Övriga protokoll

Sektorsmötesprotokoll 21 april

Protokoll årsmötet

Årsmöte omedelbarjustering 

Årsmöteshandlingar 

Årsmöteshandlingar och styrelsens förslag till beslut:
Pkt 8, Dagordning
Pkt 09a, Verksamhetsberättelse 2021
(bilaga bilaga, ÖBK organisation 2021, har mailats ut till medlemmar via e-post, samt finns tillgänglig i klubbstugan)
Pkt 09b, Balansräkning
Pkt 09b, Resultaträkning
Pkt 09c, Revisorernas berättelse
Pkt 10, förslag: balanserat resultat + 26 959 kr överförs i ny räkning
Pkt 12a och 14, Mål och aktiviteter, verksamhetsplan 2022
Pkt 12b, Rambudget 2022
förslag, rambudget 2023 följer rambudget 2022
Pkt 12c, förslag, oförändrad lokal klubbavgift 2023
Pkt 15-16, Valberedningens förslag
Pkt 20, Handlingar till distriktsfullmäktige, se distriktets webbsida >>>