Möteshandlingar hittar du här!

Årsmöteshandlingar 2022

Här är handlingarna från årsmötet den 13 februari 2022.
Årets pristagare firas vid senare tillfälle vid fysiskt möte.

Årsmöteshandlingar och styrelsens förslag till beslut:
Pkt 8, Dagordning
Pkt 09a, Verksamhetsberättelse 2021
(bilaga bilaga, ÖBK organisation 2021, har mailats ut till medlemmar via e-post, samt finns tillgänglig i klubbstugan)
Pkt 09b, Balansräkning
Pkt 09b, Resultaträkning
Pkt 09c, Revisorernas berättelse
Pkt 10, förslag: balanserat resultat + 26 959 kr överförs i ny räkning
Pkt 12a och 14, Mål och aktiviteter, verksamhetsplan 2022
Pkt 12b, Rambudget 2022
förslag, rambudget 2023 följer rambudget 2022
Pkt 12c, förslag, oförändrad lokal klubbavgift 2023
Pkt 15-16, Valberedningens förslag
Pkt 20, Handlingar till distriktsfullmäktige, se distriktets webbsida >>>