Välkomna på medlemsmöte med guldglans den 12 september.

Efter mötet firar vi Erica Häggström som tog guld med Tunevannets Check på SM i sök.

Klockan 18.00 informerar Svenska draghundssportförbundet om
draghund. Därefter medlemsmöte 18.30.

Dagordning
§ 25 Mötets öppnande
§ 26 Val av justerare
§ 27 Godkännande av dagordning
§ 28 Föregående medlemsmötesprotokoll
§ 29 Rapporter styrelse och sektorer
§ 30 Ekonomisk rapport
§ 31 Bildande av sponsorgrupp
§ 32 Val av valberedning
§ 33 Övrigt
§ 34 Avslutning

Efter mötets slut blir det guldfirande med kaffe och tårta.