Lydnadstävling Startklass, klass 1, 2 och 3

Lydnadstävling Startklass, klass 1, 2 och 3