Lydnadstävling startklass, 1, 2

Lydnadstävling startklass, 1, 2