Utställning

2022-05-15  Officiell utställning för brukshundsraserna

Vid frågor angående utställning på ÖBK vänligen kontakta styrelsen.
styrelse@orebrobk.nu