Styrelse 2021


Ordförande, Olle Bernhardtz

Vice ordförande, Hannah Ljung

Sekreterare, Kerstin Wickström


Kassör,
Jan Hockart 

Ledamot, Martti Keskinen

Ledamot, Ingvor Jernestål 

Ledamot, Annika Gustafsson

Suppleant, Christina Johansson


Suppleant, Ellen Lundberg

Suppleant,

 

Vill du komma i kontakt med styrelsen?

Styrelsen: styrelse@orebrobk.nu
Kassör: kassor@orebrobk.nu

Vi har en gemensam e-post för alla ärenden förutom ekonomi.  Frågor som rör ekonomi
samt fakturor skickas till kassörens e-post