Styrelse 2021

Ordförande, Olle Bernhardtz

 

Sekreterare, Vakant

 

Ledamot, Martti Keskinen

Ledamot, Ingvor Jernestål 

Suppleant samt vice kassör, Bettan Bergström

 

Vice ordförande, Hannah Ljungh 

 

Kassör, Jan Hockart

Suppleant, Christina Johansson

 

Ledamot, Vakant


Suppleant, Ellen Lundberg

Vill du komma i kontakt med styrelsen?

Styrelsen: styrelse@orebrobk.nu
Kassör: kassor@orebrobk.nu

Vi har en gemensam e-post för alla ärenden förutom ekonomi.  Frågor som rör ekonomi
samt fakturor skickas till kassörens e-post