RUS

Rasutvecklingssektorn har hand om mentalitet och rasutveckling. Det är RUS som anordnar MH och MT samt klubbens utställningar.

RUS

Kontaktperson: Christina Johansson
rus@orebrobk.nu

2I1A5237