Kontakta oss

Örebro Brukshundkubb
Karlslund 104
705 93 Örebro

Styrelse

Kassör

HUS

RUS

Tävling

Patrull

Agility

Bokningar

Köket

Jan Hockart

Olle Bernhardtz

Christina Johansson

Hanna Högström

Sara Rasmusson

Ingvor Jernestål

Inga-Lill Svahn

styrelse@orebrobk.nu

kassor@orebrobk.nu

hus@orebrobk.nu

rus@orebrobk.nu

tavling@orebrobk.nu

patrull@orebrobk.nu

agility@orebrobk.nu

bokning@orebrobk.nu

koket@orebrobk.nu

Leverantörsfakturor skall skickas till adressen:  faktura@orebrobk.nu