Styrelse

Ordförande               Olle Bernhardtz

Vice ordförande      Rebecca Wrigby

Sekreterare              Kerstin Wickström

Kassör                      Johannes Bjaaland

Ledamot                   Marie Danielson

Ledamot                   Maria Östergren

Ledamot                   Malin Lindskog

Suppleant                Lotta Rubom

Suppleant                Sara Rasmusson

Suppleant                Ylva Malm

Vill du komma i kontakt med styrelsen?

E-mail: styrelse.obk@outlook.com
Kassör: kassor.obk@outlook.com

Vi har en gemensam e-mail för alla ärenden förutom ekonomi.  Frågor som rör ekonomi
samt fakturor skickas till kassörens e-mail