Styrelse 2019


Ordförande, Olle Bernhardtz


Vice ordförande, Rebecca Wrigby


Sekreterare, Kerstin Wickström

Kassör, Vakant


Ledamot, Marie Danielson


Ledamot, Maria Östergren


Ledamot, Malin Lindskog


Suppleant, Lotta Rubom


Suppleant, Sara Rasmusson

Suppleant                Ylva Malm

Vill du komma i kontakt med styrelsen?

E-mail: styrelse.obk@outlook.com
Kassör: kassor.obk@outlook.com

Vi har en gemensam e-mail för alla ärenden förutom ekonomi.  Frågor som rör ekonomi
samt fakturor skickas till kassörens e-mail