Styrelse 2020


Ordförande, Olle Bernhardtz


Vice ordförande, Rebecca Wrigby


Sekreterare, Kerstin Wickström

Kassör, Niklas Berglund


Ledamot, Marie Danielson


Ledamot, Maria Östergren

Ledamot, Hannah Ljung


Suppleant, Lotta Rubom

Suppleant, Martti Keskinen

Suppleant, Christina Johansson

Vill du komma i kontakt med styrelsen?

Styrelsen: styrelse@orebrobk.nu
Kassör: kassor@orebrobk.nu

Vi har en gemensam e-post för alla ärenden förutom ekonomi.  Frågor som rör ekonomi
samt fakturor skickas till kassörens e-post