RUS

Rasutvecklingssektorn har hand om mentalitet och rasutveckling. Det är RUS som anordnar MH och MT samt klubbens utställningar.

RUS Mental

För tillfället ingen verksamhet

RUS Utställning

Kontakt
Ewy Ran
E-mail: ewy.ran@amerita.se

IMG_3213