Zoom-möte val av medlem i valberedningen och styrelsen kl 17.00