Kontakta oss

Örebro Brukshundkubb
Karlslund 104
705 93 Örebro

Styrelse      styrelse@orebrobk.nu

Kassör        kassor@orebrobk.nu

HUS            hus@orebrobk.nu

RUS            rus@orebrobk.nu

Tävling        tavling@orebrobk.nu

Patrull         patrull@orebrobk.nu

Agility          agility@orebrobk.nu

Bokningar   bokning@orebrobk.nu

Köket           koket@orebrobk.nu

Leverantörsfakturor skall skickas till adressen:  faktura@orebrobk.nu