Vill du hyra delar av eller hela ÖBKs fina anläggning?

Du vet väl att det går att hyra lokal av oss för exempelvis årsmöte eller utbildning. Vi hyr också ut vår appellplan. Skicka in en förfrågan för att höra vilka alternativ som finns. Kalendern är uppdaterad så där går att se lediga datum.

För bokning och prisuppgifter vänligen maila Marie Danielsson på: bokning@orebrobk.nu

Ni får alltid ett svar tillbaka inom 48 timmar. Bokningen är INTE klar innan kontakt har skapats. Vidare skickas sedan ett kontrakt ut som ska skrivas under och skickas tillbaka i det medföljande frankerade kuvertet.

Vid bokning uppge:
 • Aktivitet
 • Uppskattat antal deltagare och hundar
 • Datum
 • Tid
 • Önskat utrymme/lokal
 • Rasklubb/förening
 • Telefonnummer till kontaktperson

*Önskas köket vara bemannat av ÖBK gör man det i samråd med bokningsansvarig. 

Prislista

SBK-ansluta hundklubbar

 • Lektionssal eller styrelserum       300:-
 • Cafésal       400:- 
 • Kök       300:- 
 • Planen för utställning/tävling       500:-
 • Hela klubbstugan       750:- 
 • Agilityplanen (heldag/över 4h)       1000:- 
 • Agilityplanen (halvdag/upp till 4h)    500:- 
 • MH och MT bana       750:- 

Ej SBK-anslutna hundklubbar & privata aktörer

 • Lektionssal eller styrelserum       400:-
 • Cafésal       500:- 
 • Kök       300:- 
 • Planen för utställning/tävling       750:-
 • Hela klubbstugan       1000:- 
 • Agilityplanen (heldag/över 4h)       1100:- 
 • Agilityplanen (halvdag/upp till 4h)    600:-