Medlemsmöten

9 maj
Tid: kl.18:30
*Silke Frank från Studiefrämjandet medverkar

11 september
Tid: kl. 18:30

7 december Julfest
Tid: kl.15:00

9 februari 2020 Årsmöte
kl.15:00

Nyhetsbrev och utskick

Protokoll medlemsmöten

Här kommer du hitta protokoll från klubbens medlemsmöten.